מדעי הצמח והסביבה

עברית

מדעי הצמח והסביבה, סמינר שבועי

מדעי הצמח והסביבה , סמינר שבועי 11-11-18
11/11/2018 - 10:00
Add to Calendar
חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. Shahal Abbo, The R.H. Smith Institute for Plant Sciences and Genetics in Agriculture, The Faculty of Agriculture, The Hebrew University of Jerusalem 

Title: Plant domestication vs. Crop evolution; How can we distinguish between the two and why does it matter? 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 8, 2018

מדעי הצמח והסביבה, סמינר שבועי 21.1.18

מדעי הצמח והסביבה, סמינר שבועי 21.1.18
21/01/2018 - 10:00 עד 11:00
Add to Calendar
חדר 1-504, בניין סילברמן

Speaker: Prof. Naomi Ori Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment The Hebrew University of Jerusalem

Title: Auxin-mediated specification of distinct growth domains in the tomato leaf margin

מחלקה - יחידת שירות:

יום עיון לזכרו של פרופ' צבי זקס ז"ל (2017)

יום עיון לזכרו של פרופ' צבי זקס ז"ל (2017)
11/06/2017 - 12:30 עד 15:30
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

יום עיון לזכרו של פרופ' צבי זקס ז"ל (2017)

חוקר: 
Sachs Tsvi
זקס צבי

מחלקה - יחידת שירות:

תוכנית: 

צמח סמינר שבועי 14.5.17

צמח סמינר שבועי 14.5.17
14/05/2017 - 13:00 עד 21/05/2017 - 14:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן

Speaker: Prof. Alexander (Sasha) Vainstein Institute of Plant Sciences The Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment The Hebrew University of Jerusalem

Title: Intimacies of floral scent

מחלקה - יחידת שירות:

צמח סמינר שבועי 21.5.17

צמח סמינר שבועי 21.5.17
21/05/2017 - 13:00 עד 14:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן

Speaker: Prof. Vinnie (Miriam) Altstein Inst. of Plant Protection , Entomology and the Nematology and Chemistry units, ARO

Title: Rational design of novel control agents for insect pests

מחלקה - יחידת שירות:

יום עיון לזכרה של פרופ' ליאונורה ריינהולד (2017)

יום עיון לזכרה של פרופ' ליאונורה ריינהולד (2017)
16/02/2017 - 10:00 עד 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בניין המכון למדעי החיים
חוקר: 
ריינהולד ליאונורה (נורה)

מחלקה - יחידת שירות:

עמודים