פנר מאיר

פרופ' (אמריטוס) מאיר פנר
2021 - 1930
פיזיולוגיה של חרקים
ביולוגיה תאית והתפתחותית

פרסים והוקרה

מופעים שונים של ארבה
פרופ' אמריטוס מאיר פנר