קול קורא - המכון למדעי החיים תיק מועמד

תיק מועמד (באנגלית) יכלול את המסמכים הבאים:

  •     טופס הגשת מועמדות
  •     תמונת פרופיל
  •     קורות חיים עפ"י הנחיות האוניברסיטה  
  •     רשימת פרסומים עפ"י הנחיות האוניברסיטה   
  •     ביוגרפיה מדעית
  •     הצעת מחקר  
  •     כיוונים וכוונות בתחום ההוראה
  •     עותקים של 1-3 מאמרים נבחרים
  •     מכתבי המלצה מהמנחים בדוקטורט והפוסט-דוקטורט
  •     רשימה של 5 ממליצים אפשריים בתחום/י המחקר הרלבנטי