קול קורא - המכון לכימיה

החוקרים הנקלטים אמורים לייסד ולהוביל קבוצת מחקר עצמאית ולקחת חלק בהוראת קורסים קיימים ובפיתוח קורסים חדשים.

  1.     על המועמדים להיות בעלי רקע מוכח בתחום המחקר שלהם ולהציג הישגים אקדמיים בולטים, כמו גם מחויבות להוראה של תלמידי תואר בוגר ותלמידי מחקר.
  2.     תואר דוקטור במדעי החיים ו/או ברפואה הינו חובה.
  3.     תקופת השתלמות פוסט-דוקטורט מומלצת ביותר, אם כי במקרים יוצאי דופן יתכן שתישקל המועמדות גם ללא תקופת פוסט-דוקטורט.