פרס וולף 2005 לפרופ' אלכס לויצקי

פרופ' (אמריטוס) אלכס לויצקי
פרס וולף
פרופ' אלכס לויצקי