פרופ' ניר פרידמן זכה במענק היוקרתי לחוקרים במסגרת תכנית ERC לשנת 2008

פרופ' ניר פרידמן
מענק לחוקרים במסגרת תכנית ERC הייחודית של האיחוד האירופי

נושא המחקר: Novel Systematic Strategies for Elucidating Cellular Regulatory Circuits

פרופ' ניר פרידמן