2017 - מפגש בנושא ביולוגיה של RNA לזכרו של פרופ' יוסי שפרלינג