תמיכה טכנית

חומרים למורים ומתרגלים

1. סרטוני הדגמה

2. הוראות הפעלה ומדריכים

3. שאלות ותשובות

4. פניה לעזרה