תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

מועד
19/03/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Prof. Lital Alfonta,Departments of Life Sciences and Chemistry and Ilse Katz Institute for Nanoscale science and technology,  Ben-Gurion University of the Negev
 
Title: Expansion of the Genetic code of redox enzymes and proteins in different microorganisms