קורס מיוחד באנגלית- Influenza Virology: From Basic Research to Translational Medicine

קורס מיוחד באנגלית- Influenza Virology: From Basic Research to Translational Medicine
07/10/2018 - 09:00 עד 11/10/2018 - 17:00
Add to Calendar
המכון למדעי החיים

קורס מרוכז בן חמישה ימים (2 נ"ז) בנושא "Influenza Virology: From Basic Research to Translational Medicine"  ייערך בתאריכים 7-11/10/18.

הקורס יינתן ע"י פרופ' Michael Veit מן האוניברסיטה החופשית של ברלין.

הקורס יינתן בשפה האנגלית.

הנושאים שיילמדו:

  • Basics of Influenza virology: Influenza viruses in humans and animals
  • Mechanism of virus replication in cells, viral and cellular membrane fusion, virus budding
  • Molecular mechanism for adaption of Influenza viruses to new hosts
  • Vaccines against Influenza, Immune escape of viruses
  • Structure-based drug design to develop antiviral drugs

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

deadline date: 
שני, אוגוסט 20, 2018