פרס בין לאומי בביואנרגטיקה ומדלית מיטשל לשנת 2018 הוענקו לפרופ' איתנה פדן

פרופ' (אמריטוס) איתנה פדן
פרס בין לאומי בביואנרגטיקה ומדלית מיטשל (2018)

הפרס ע"ש פיטר מיטשל הוענק לפרופ' פדן במסגרת הכנס העשרים לביואנרגטיקה (בודפשט 25-30.8.18).
פרס זה ניתן פעם בשנתיים.
פרופ' פדן הינה האשה הראשונה והישראלית הראשונה הזוכה בפרס.

פרופ' איתנה פדן