סמינר מיוחד (מועמד) - ד"ר ענת קריימר

מועד
05/01/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן
Speaker: Dr. Anat Kreimer, UC Berkeley, UCSF
 
Title: From (epi-) genomes to transcriptomes: massively parallel inference of regulatory determinants during neural induction