סמינר מיוחד לחנוכה בעברית

סמינר מיוחד לחנוכה בעברית, 30.11.21
30/11/2021 - 11:00
Add to Calendar
חדר סמינרים בניין ברמן
Speaker: Prof. Joseph Heller, HUJI
 
Title: Bayamim Hahem, Bazman Haze – Animal Hebrew names (In Hebrew)
 

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 25, 2021