סמינר אורח תאית והתפתחותית

מועד
29/04/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Prof. Benny Elbaz,Department of Neurology, University of Chicago
 
Title: Phosphorylation State of ZFP24 Controls Oligodendrocyte Differentiation