סימפוזיון מרכז מינרווה - Single Cell Analysis: From Development to Disease

סימפוזיון מרכז מינרווה - Single Cell Analysis: From Development to Disease
31/05/2020 - 09:00 עד 01/06/2020 - 20:00
Add to Calendar
אוניברסיטת תל אביב

יידונו הנושאים הבאים:

  • Development Deciphered by Single Cell Analysis
  • Single Cell Analysis of Single Cells
  • Genomics in Single Cell Analysis
  • Disease Mechanisms by Single Cell Analysis
  • Technologies for Single Cell Analysis
  • Epigenetics: Populations to Cellular Dynamics
deadline date: 
חמישי, אוגוסט 1, 2019