נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

מועד
15/01/2019 - 13:00
Add to Calendar

מיקום
אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Nathaniel D. Daw, Princeton Neuroscience Institute and Department of Psychology, Princeton 

Title:  Approximate action evaluation: Habits and beyond