נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

מועד
12/12/2019 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Ari Rappoport, HUJI

Title: A Comprehensive Mechanistic Biological Theory of Brain Function