נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

מועד
20/11/2018 - 13:00
Add to Calendar

מיקום
אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Rafi Hadad Gonda Brain Research Center, Bar-Ilan University

Title: A novel circuit that can solve the odor identity puzzle