נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

מועד
07/11/2019 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Opher Donchin,Department of Biomedical Engineering and Zlotowski Center for Neuroscience, Ben-Gurion

Title: Noise, learning, and knowing in the motor system