נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

מועד
25/06/2019 - 13:00
Add to Calendar

מיקום
אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Noa Ofen,Department of Psychology, Wayne State University

Title: Development of memory systems in the human brain