נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

מועד
11/06/2019 - 13:00
Add to Calendar

מיקום
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Daniela Kaufer,Department of Integrative Biology and Helen Wills Neuroscience Institute, UC Berkeley

Title: Hippocampal plasticity shaping stress vulnerability