נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

מועד
21/05/2019 - 13:00
Add to Calendar

מיקום
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Jackie Schiller,Department of Physiology and Biophysics, Technion Medical School

Title: Cell type specific computation in primary motor cortex