נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

מועד
14/05/2019 - 13:00
Add to Calendar

מיקום
אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Suzana Herculano Houzel, Vanderbilt University 

Title: Whatever works: the many ways to build a brain