נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

מועד
30/04/2019 - 13:00
Add to Calendar

מיקום
אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Shir Atzil, Department of Psychology, HUJI

Title: Growing a social brain