נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

מועד
17/12/2020 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof.Rafael Yuste, Columbia University

Title: Can you see a thought? Neuronal ensembles as emergent units of cortical function 

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09