נוירוביולוגיה, סמינר מיוחד

מועד
13/12/2018 - 17:00
Add to Calendar

מיקום
אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Michael Greenberg, Harvard University

Title: How nature and nurture conspire to control brain development and function