נוהלי עבודה - צבמ

1. משתמשים חדשים 
כל משתמש חדש ביחידה צריך להירשם תחילה אצל מנהלת היחידה, ד"ר רחל רוזן.
רישום זה כולל: 
 • הרשאה לגישה פיזית ליחידה באמצעות טביעת אצבע.
 • הרשאה לשימוש במערכת ההזמנות הממוחשבת לצורך הזמנת מכשיר/ים מראש .
 • הדרכה לשימוש במערכת.
  לא תתאפשר עבודה ביחידה ללא השלב המקדים של ההרשמה.

2. הזמנת מכשירים

 • הרישום לשימוש בכל אחד מהמכשירים ביחידה יתבצע על ידי המשתמש מראש במערכת ההזמנות הממוחשבת
  אתם מוזמנים להעזר במדריך למשתמש במערכת BookIt.
 • בעת ההרשמה צריך המשתמש למלא את כל פרטיו ולתאר באופן מפורט את תכולת הדוגמאות, במידה שהן מכילות גורמי סיכון כגון חמרים פתוגניים  או רדיואקטיביים. 
 • במקרה של ביטול הזמנה, יש לבצע מיידית את הביטול במערכת ההזמנות הממוחשבת, על מנת לאפשר למשתמשים  אחרים להשתמש במכשיר.
  משתמש שלא ביטל הזמנה יחויב בתשלום, כאילו השתמש  במכשיר.
 
3. עבודה ביחידה:
 • משתמש העומד להשתמש לראשונה במכשיר מסויים יעבור הדרכה לשימוש במכשיר על ידי ד"ר רחל רוזן.
  בשום אופן אין להפעיל מיכשור בפעם הראשונה ללא הדרכה. שימוש באופן בלתי נכון עלול להסתיים בבעיית בטיחות ו/או בהרס המכשיר.
 • יש לעבוד בהתאם להוראות הבטיחות (ראו לשונית סמוכה).
 • במקרה תקלה במהלך העבודה יש לדווח מיד לעובדי הצב"מ.
 • על כל משתמש להביא עימו את הציוד הנחוץ לעבודתו: פלטות, מבחנות, תאים אופטיים, פיפטורים, טיפים וכו'.
 • בתום העבודה יש לנקות היטב את רכיבי המכשיר ואת כל אזור העבודה. אסור להשאיר פסולת כלשהי או דוגמאות במכשיר או בסביבתו.
 • במידה ונשפכו חמרים כלשהם, יש לנקותם ולפנותם על פי כללי הבטיחות, ולדווח על כך למנהלת היחידה.