מלגות קיץ תשפ"א לתלמידי תואר ראשון

מלגות קיץ תשפ"א לתלמידי תואר ראשון
17/06/2021 - 12:00
Add to Calendar

אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לתכנית מלגות הקיץ המאפשרת לסטודנטים מצטיינים להכיר את מעבדות המכון למדעי החיים.

במסגרת התכנית ישתלבו הסטודנטים בעבודה מדעית במעבדות המחקר במכון בהיקף של 200 שעות בקיץ 2021

זכאים להיכלל בתכנית זו סטודנטים לתואר ראשון במדעי החיים המסיימים שנה א' או ב' בלבד, וקיבלו אישור מחבר סגל בכיר של המכון לעבוד במעבדתו.
סטודנטים שקיבלו מלגת קיץ בעבר אינם זכאים להגיש בקשה.

גובה המלגה 6,200 ש"ח.

לפרטים ניתן לפנות למזכירות לענייני הוראה, המכון למדעי החיים

02-6585445 02-6585337 :טל

saraga@savion.huji.ac.il

אתר להגשת המועמדות 

המועד האחרון להגשת הטפסים: יום חמישי 21/06/17

 

deadline date: 
חמישי, יוני 17, 2021
כותרת ל- deadline: 
מועד אחרון להגשת המועמדות