כנס "אבולוציה של הגנום 2016" במכון וייצמן

כנס "אבולוציה של הגנום 2016" במכון וייצמן
01/11/2016 (All day) עד 03/11/2016 (All day)
Add to Calendar
אולם דוד לופאטי, מכון וייצמן

בכנס יידונו התחומים הבאים:
Experimental evolution, theoretical and computational evolutionary dynamics, molecular evolution, cancer evolution and more
 פרטים נוספים נמצאים באתר הכנס