כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

מועד
01/04/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Michael H. Hecht, Princeton University

Title: Sustaining life with genes and proteins designed from scratch (Special Seminar)