כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

מועד
28/03/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Alex Rouvinski, School of Medicine, The Hebrew University

Title: Virus host interactions in insect-borne and insect restricted arboviruses