כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

מועד
26/03/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Tami Geiger,Department of Human Molecular Genetics and BiochemistrySackler Faculty of Medicine,Tel Aviv University

Title: Proteomic analysis of melanoma response to immunotherapy