כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי תאריך10.1.19
10/01/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Shu Quan, East China University of Science and Technology, Shanghai, China

Title: Spy-ing into protein stability in vivo

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018