כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 18.11.21
18/11/2021 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Philip Selenko, Weizmann Institute of Science

Title: What is the biological function of alpha-synuclein?  

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018