כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 11.11.21
11/11/2021 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Oded Rechavi, TAU

Title: Molecular Memories in C. elegans nematodes

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018