כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 4.11.21
04/11/2021 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Mickey Kosloff, Department of Human Biology, University of Haifa

Title: Structural design principles for interaction specificity between families of signaling proteins

  
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018