כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 13.12.18
13/12/2018 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Shimon Weiss, Department of Chemistry & Biochemistry, UCLA

Title: TBA

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018