כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 21.10.21
21/10/2021 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker:  Dr. Mario Lebendiker, Alexander Silberman Institute of Life Sciences, Hebrew University of Jerusalem

Title: Understanding the Soul of your Protein

 
 
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018