כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 13.5.21
13/05/2021 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Nir Kalisman, Dept. of Biological Chemistry, HUJI

Title: In situ cross-linking and mass spectrometry - A new perspective for structural biology  

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018