כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

מועד
20/06/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Susan Greenfield

Title: A novel approach to neurodegeneration