כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 13.6.19
13/06/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Etana Padan,Department of Biological Chemistry, Hebrew University of Jerusalem

Title: The NhaA Na+/H+ antiporter, new insight into structural and functional dynamics.

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018