כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

מועד
06/06/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Navit Mooshayef  under supervision of Prof. David Engelberg, HUJI

Title: An odd tale of p38 MAPK: from in vitro autophosphorylation to muscle differentiation