כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

מועד
30/05/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Nathalie Q. Balaban, Physics Department, HUJI

Title: Evolution under intermittent antibiotic treatment