כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 2.5.19
02/05/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Michal Sharon, Weizmann Institute of Science

Title: Specific regulation of a protein degradation pathway

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018