כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

מועד
02/05/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Michal Sharon, Weizmann Institute of Science

Title: Specific regulation of a protein degradation pathway