כימיה ביולוגית, סמינר שבועי בזום

מועד
29/10/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/3273442397

Speaker: Dr. Nir Ben-Tal, Tel Aviv University

Title:  Protein archeology: How proteins emerged and evolve?

https://huji.zoom.us/j/3273442397