כימיה ביולוגית, סמינר שבועי בזום

מועד
22/10/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/3273442397

Speaker: Prof. Yarden Opatowsky, Bar-Ilan University

Title: SARM1 Ring To Rule Them All

https://huji.zoom.us/j/3273442397