כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

מועד
31/10/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Diptendu Mukherjee,Department of Biological Chemistry, HUJI

Title: Dissecting molecular and neural circuit mechanisms underlying cocaine induced maladaptive plasticity