כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד

כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד, 18.11.19
18/11/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Prof. Don Lamb,Department of Chemistry,Ludwig Maximilians University of Munich

Title: Single-Pair FRET and Beyond

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018