כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד

מועד
18/11/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Prof. Don Lamb,Department of Chemistry,Ludwig Maximilians University of Munich

Title: Single-Pair FRET and Beyond