כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד

מועד
17/07/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Yael Arbely, Assistant Professor, University of Pittsburgh, School of Medicine

Title: Guarding the genome: Maintaining epigenetically defined human centromeres through error correction