כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד

כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד 10.4.19
10/04/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Nikolay Dokholyan, Penn State University

Title: Molecular Design for Research and Therapeutics

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018